Hogyan lehet tagja a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének?


AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az Egyesület az alábbi célok megvalósulása érdekében jött létre

 • A magyarországi és Közép-Kelet-Európai befektetők, befektetési döntéseikben az eredmény részeként és azzal egyenértékű célként vegyék figyelembe a befektetés által kiváltott társadalmi és környezeti hatást.

 • Összefogni azt a befektetői kört, amely szándéka, hogy működésével a pénzügyi megtérülés mellett pozitív társadalmi vagy környezeti hatást is gyakoroljon.

 • Előmozdítani egy, az így kialakuló befektetői szegmens működéséhez szükséges tanácsadói és szolgáltatási infrastruktúra létrejöttét.

 • Az Egyesület tagjai által elfogadott és kidolgozott, társadalmi és környezeti hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód normáinak magyarországi és Közép-Kelet-Európai népszerűsítése.

 • Kapcsolattartás más – azonos vagy hasonló célra létrejött – hazai és külföldi szervezetekkel.

 • A társadalmi hasznosságú befektetők és társadalmi vállalkozók ökoszisztémájának élénkítése.

 • Tudásközpont létesítése, fejlesztése, ehhez való hozzáférés biztosítása az Egyesület tagjai számára.

 • A tagok által felvállalt értékek képviselete a különböző szabályozó és együttműködő szervezetek, testületek előtt.

 • A rendszeres eszmecserére, kapcsolattartásra és kapcsolatépítésre alkalmas szakmai fórumok biztosítása.

 

Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja

 • Létrehozza a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező befektetések etikai kódexét (továbbiakban: „Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexe”).

 • Képviseli tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör érdekeit.

 • Rendszeresen szervez szakmai fórumokat tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör számára.

 • Saját újságot/kiadványt és hírleveleket publikál.

 • Honlapot működtet (www.thbe.hu).

 • Kapcsolati hálót épít és tart fenn tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör számára.

 • Célkitűzései megteremtése érdekében gyűjti az anyagi forrásokat.

 • A meglévő nemzetközi értékelési módszereket alapul véve, de a hazai környezet sajátosságainak figyelembe vételével kidolgozza, majd folyamatosan fejleszti a társadalmi, illetve környezeti hatás mérésének gyakorlatát.

 • A Magyar Kormány számára olyan szakmai anyagokat készít, melyek segítségével a Magyar Kormány támogatja, előmozdítja a magyarországi társadalmi hasznosságot előtérbe helyező befektetések számának növekedését.

 

TAGSÁGI FORMÁI

Rendes tag

 • Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület célkitűzésével egyetért, az Egyesület által megfogalmazott módon a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmódnak, továbbá a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexének megfelelően végzi befektetési tevékenységét, az Egyesületi célok megvalósítása érdekében az Egyesület tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban és a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexében foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van

Támogató tag

 • Az Egyesület támogató tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület célkitűzéseinek megfelelő befektetések megvalósulását tevékenységével támogatja, a befektetésekhez kiegészítő szolgáltatást nyújt, illetve alaptevékenysége az Egyesületével rokon; továbbá a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexének megfelelően végzi ezen szolgáltatási tevékenységét, továbbá az alapszabályban és a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexében foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van

CSATLAKOZÁS MÓDJA

 • Belépési nyilatkozatot kell benyújtani az elnökség számára

 • A belépési nyilatkozat megszavazása a kérelem beérkezését követő első ülésen történik

 

A belépési nyilatkozatok innen tölthetők le word formátumban:

All rights reserved THBE 2017